กู๊ดเยียร์จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมพัฒนาช่างเทคนิค ประจำกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์

กู๊ดเยียร์จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมพัฒนาช่างเทคนิค ประจำกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์

          บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) จัดการอบรมหลักสูตร “ช่างตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ” ในโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เพื่อให้ตัวแทนพนักงานช่างจากศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ จากทั่วประเทศได้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 16 – 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา

          โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการให้บริการด้านยางรถยนต์และยานยนต์ของพนักงานช่างจากศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานช่างในศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นและได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้ร่วมอบรมจะต้องมีประสบการณ์เรื่องยางรถยนต์
ช่วงล่าง การตั้งศูนย์ล้อและถ่วงล้อ อย่างน้อย 2 ปี

          นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กู๊ดเยียร์
ออโต้แคร์เป็นเครือข่ายค้าปลีกที่ให้บริการด้านยางรถยนต์และยานยนต์ในระดับพรีเมียมอย่างครบวงจร เราให้ความสำคัญกับการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดให้มีการอบรมทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วิธีการถอดยางและถ่วงล้อมาตรฐาน และการตรวจสอบรถยนต์และการตั้งศูนย์ล้อมาตรฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) มาถ่ายทอดความรู้และทดสอบมาตรฐานให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพนักงานช่างของศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศให้มีความเชี่ยวชาญ มีฝีมือที่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน ตลอดจนสามารถส่งมอบคุณค่าในการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจได้ตามมาตรฐานสากล”