ประกาศราชกิจจาฯ สำเนาถ่ายภาพใบขับขี่ ถือเป็นการพกใบขับขี่ตามกฎหมาย

ประกาศราชกิจจาฯ สำเนาถ่ายภาพใบขับขี่ ถือเป็นการพกใบขับขี่ตามกฎหมาย

          วันนี้จะมาพูดเรื่องการลืมใบขับขี่ เมื่อก่อนแค่ลืมใบขับขี่ ก็โดนปรับแล้ว แต่ตอนนี้ถึงจะลืมใบขับขี่จะไม่โดนปรับแล้ว เพราะปัจจุบันนี้สามารถใช้ใบขับขี่ดิจิทัลได้หรือสำเนาภาพใบขับขี่ อันนี้เป็นแค่เรื่องแรก อีกหนึ่งเรื่องก็คือการทำผิดกฎจราจรแล้วโดนแค่ค่าปรับ แต่ตอนนี้ผู้ที่ทำผิดกฎจราจรสามารถโดนยึดใบขับขี่ได้เลย และสามารถโดนปรับหรือจำคุกได้ รวมทั้งอาจโดนเพิกถอนใบขับขี่อีกด้วย แต่เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา ทางการจราจรได้มีการเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการจราจร เพื่อแก้ปัญหาผู้คนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร อีกทั้งข้อบังคับต่างๆ จำเป็นต้องมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ควบคุมและบังคับใช้กฏหมายได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ากฎหมายที่ได้แก้ไขใหม่จะเป็นยังไง งั้นเราไปดูกันเลยครับ

สรุปประเด็นสำคัญของการแก้ไข-ปรับปรุง พ.ร.บ จราจร

          1.ในขณะขับขี่ ผู้ขับต้องมีใบขับขี่ติดตัว พร้อมแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็น โดยเป็นใบขับขี่ตัวจริง หรือใบขับขี่ดิจิทัล หรือสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ ดังนั้นสำเนาภาพถ่ายใช้ได้ ก็ถือได้ว่า ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตติดตัวอยู่

          2.กรณีทำผิดกฎจราจร โดยเป็นความผิดมีโทษปรับอย่างเดียว หรือจำคุกไม่เกิน 2 เดือนและมีโทษปรับ เจ้าหน้าที่สามารถตักเตือน หรือออกใบสั่งได้ โดยในการออกใบสั่ง หากพบการกระทำผิด แต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้เจ้าหน้าที่สามารถแปะ-ห้อย-ติดใบสั่งไว้ที่รถได้ ถือว่า เจ้าของรถได้รับใบสั่งแล้ว

          3.หากผู้ขับขี่ไม่อยู่ในสภาพสามารถขับขี่ได้ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดใบขับขี่ ระงับการใช้รถชั่วคราวได้ แต่หากผู้ขับขี่อยู่ในสภาพสามารถขับขี่ต่อไปได้ให้เจ้าหน้าที่คืนใบขับขี่, อนุญาตให้ขับขี่ต่อไปได้ เมื่ออยู่ในสภาพพร้อมขับขี่

          กรณีเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ขับขี่มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาตขับขี่ ให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดใบขับขี่ โดยแจ้งสั่งยึดพร้อมเหตุผลให้ผู้ขับขี่ทราบ และมอบหลักฐานการยึดไว้กับผู้ขับขี่เป็นหลักฐานด้วย และแจ้งนายทะเบียนดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

          4.ให้ สตง. จัดทำระบบบันทึกคะแนนความประพฤติการขับขี่ หากผู้ขับขี่ถูกตัดแต้มจนหมดตามที่กำหนดไว้ ให้พักใบขับขี่ 90 วัน และเข้าอบรมตามหลักสูตร หากมีค่าใช้จ่ายต้องออกเอง

          กรณีผู้ขับขี่เกิดอันตรายร้ายแรง หรือหลบหนี ให้เพิกถอนใบขับขี่ได้ไม่เกิน 90 วัน และถ้าถูกพักใบขับขี่ เกิน 2 ครั้งในรอบ 3 ปี และเจ้าหน้าที่เห็นว่า ควรพักใบขับขี่เกิน 90 วัน ก็สามารถแจ้งขนส่งยึดใบขับขี่ได้

          กรณีทำผิดซ้ำในระยะไม่เกิน 1 ปี และเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า ควรเพิกถอนใบขับขี่ ก็สามารถแจ้งขนส่งเพิกถอนได้

          โดยการแจ้งเพิกถอนใบขับขี่เพิ่มเติมนั้น จะต้องเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่ หรือเทียบเท่าที่จะได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการแจ้งนายทะเบียนดำเนินการ

          5.กรณีที่เจ้าของรถทำผิดเป็นผู้อื่น หากเป็นตัวแทนของผู้อื่นไม่แจ้งว่าผู้ใดเป็นผู้ทำผิด หรือดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวังโทษปรับ 5 เท่าของค่าปรับสูงสุด

          กฎหมายที่ได้แก้ไขใหม่ ถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีเลยทีเดียว ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วเวลาลืมใบขับขี่ ขณะที่เราอยู่ไกล เราก็สามารถเอาใบขับขี่ดิจิทัลให้เจ้าหน้าที่ดูได้หรือไม่ก็สำเนาภาพใบขับขี่ อีกหนึ่งอย่างก็คือการยึดใบขับขี่ การยึดใบขับขี่กับคนที่ทำผิด ทำให้เพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นและลดอุบัติเหตุด้วย สำหรับเรื่องต่อไปที่จะมาคุยกัน รอติดตามได้เลย­

 *ขอขอบคุณที่มา : welovedantruat