เมื่อเติมน้ำมันผิดแก้ไขได้

เมื่อเติมน้ำมันผิดแก้ไขได้

การเติมน้ำมันรถ น้ำมันจะมีเฉพาะแต่ละเครื่องยนต์ควรที่จะเติมให้ถูกตามที่กำหนดของรถ เพราะถ้าเติมน้ำมันผิด อาจส่งผลเสียให้เครื่องยนต์เสียหายได้ แต่ก็ยังมีวิธีแก้ไขอยู่ มาดูวิธีแก้ไขกันเลยครับ

                ถ้าหากรู้ว่าเติมน้ำมันผิดก่อนสตาร์ทเครื่องรถยนต์ ให้รีบแจ้งพนักงานปั๊มน้ำมัน เพื่อที่ถ่ายน้ำมันที่เติมผิดออกจากถังน้ำมันให้หมด แล้วค่อยเติมน้ำมันที่ถูกเข้าไป

แต่หากรู้หลังจากการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว ควรนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายน้ำมันที่เติมผิดออกจากถังและท่อทางเดินน้ำมันที่เติมผิดออกจากถังน้ำมันให้หมด รวมทั้ง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันใหม่ เพื่อไม่ให้น้ำมันเก่าที่เติมผิดหลงเหลืออยู่ แล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบการทำงานว่ามีความผิดปกติหรือไม่

                การเติมน้ำมันผิดนั้นสามารถแก้ไขได้ แต่การเติมน้ำมันแต่ละครั้งต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าน้ำมันที่จะเติมนั้นถูกต้องหรือไม่ เครื่องยนต์จะได้ไม่มีปัญหา