บริดจสโตน ขอขอบคุณทุกกิโลวิ่งจากกิจกรรม “1 Year to GO! Virtual Run” ซ้อมให้ฟิต เพื่อเตรียมพร้อมไปวิ่งในงาน Chase Your Dream Run ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ปีที่ 2

บริดจสโตน ขอขอบคุณทุกกิโลวิ่งจากกิจกรรม “1 Year to GO! Virtual Run” ซ้อมให้ฟิต เพื่อเตรียมพร้อมไปวิ่งในงาน Chase Your Dream Run ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ปีที่ 2

          บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย ขอขอบคุณทุกกิโลเมตรจากนักวิ่งทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมวิ่งสุดพิเศษ “1 Year to GO! Virtual Run” (วิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้) โดยบริดจสโตนจะร่วมบริจาคเงิน 20 บาท ในทุก 1 กิโลเมตร เพื่อนำไปสร้างสนามกีฬา ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินีวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี กับผลสรุปยอดวิ่งตลอดระยะเวลาทั้งหมดรวม 60,418.1 กิโลเมตร เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,208,362 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานวิ่ง Chase Your Dream Run ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ปีที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ เส้นทางวิ่งใหม่ เลียบริมทะเล เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  เตรียมร่างกายให้พร้อม และมาร่วมวิ่งพร้อมได้ทำบุญไปด้วยกัน

Chase Your Dream RUN (วันแข่งขันจริง)
– วันแข่งขัน : 8 ธันวาคม 2562
– สถานที่ : เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
– ประเภทการแข่งขัน :
Half Marathon 21.1 km.        699 บาท
Mini Marathon 13.4 km.        599 บาท
Fun Run 5.6 km.          499 บาท

          – ของที่ระลึก: เสื้อที่ระลึก และเหรียญ (หลังเข้าเส้นชัย), เสื้อ Finisher 21.100 km.

          – สมัครได้ที่: http://amazingfield.net/event-detail-TH/Chase-your-dream-run-2019

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/chaseyourdreamrun/ โทร. 02 277 6670

____________________________________________________________________________________________________________