ป้ายภาษีสูญหายทำอย่างไร?

ป้ายภาษีสูญหายทำอย่างไร?

สิ่งสำคัญสำหรับการขับขี่คือป้ายภาษีที่หากท่านขับขี่รถโดยไม่มีป้ายภาษี อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาก็เป็นได้ วันนี้เราจึงแนะนำข้อสงสัยสำหรับผู้ที่ทำป้ายภาษีสูญหายมาให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติกัน

          1.เตรียมหลักฐานขอใบวงกลม

– หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือใบคู่มือจดทะเบียน รถยนต์เล่มสีน้ำเงิน ส่วนรถมอเตอร์ไซค์เล่มสีเขียวพกติดตัวไปด้วย (ตัวจริงพร้อมสำเนา) หากเป็นรถติดไฟแนนซ์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ไฟแนนซ์ดำเนินการขอป้ายวงกลมให้

– เตรียมสำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง หากไม่มีสำเนารายงานประจำวัน หากไม่มีสำเนาบันทึกประจำวันสามารถบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียนได้เช่นกัน

– เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวไปด้วย

– หากเจ้าของรถไม่ได้มาด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

– แนะนำให้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้พร้อม และเตรียมเดินทางไปที่กรมขนส่งทางบก อย่างไรก็ดีต้องยื่นคำขอรับป้ายวงกลม

          2.ยื่นคำขอที่กรมขนส่งทางบก

-ขั้นตอนการดำเนินการ : ในกรณีขอป้ายสี่เหลี่ยม หรือป้ายวงกลมให้ไปทำในจังหวัดที่เราจดทะเบียน

-ไปที่สำนักงานขนส่งทางบก

-แจ้งเจ้าหน้าที่ที่อาคาร ว่ามาทำใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเนื่องจากสูญหาย

-หากมีใบแจ้งความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลย แต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไร ทางเจ้าหน้าที่จะมีเอกสารให้กรอกเพิ่ม ใบพร้อมใบคำร้อง

-จากนั้นไปรับบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่ และรอการดำเนินการ

-ชำระอัตราค่าธรรมเนียม

           3.รอรับเอกสาร

เวลาจัดทำเอกสารใหม่ ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นนั่งรอรอประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็จะได้ป้ายวงกลมติดรถกลับมาเรียบร้อย อย่างไรก็ดี กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ต้องยื่นคำขอรับเอกสารแทนสูญหายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบการสูญหาย

หากท่านทำป้ายภาษีสูญหายควรรีบดำเนินการแก้ไขให้เร็วเพื่อความปลอดภัยและสิ่งต่างๆที่จะตามมาทางกฎจราจร

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *