ประเภทของเทอร์โบ

ประเภทของเทอร์โบ

          เราต่างได้ยินเรื่องเราของชิ้นส่วนที่เรียกว่า “เทอร์โบ” กันมากขึ้น และคนไทยดูเหมือนจะชอบพวกมันมากๆ รถรุ่นใด มีเทอร์โบ รุ่นนั้นถือเป็นรถแรงประจำถนน

เทอร์โบคืออะไร?

          คือรูปแบบหนึ่งของระบบอัดอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันอากาศให้เข้าสู่ห้องเผาไหม้มากที่สุดเมื่อวาล์วอากาศเปิดระหว่างรอบการทำงาน หลักการทำงานเทอร์โบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเหมือนกัน คือใช้ชุดกังหัน (ใบพัด) ติดตั้งไว้ทั้ง 2 ด้าน โดยชุดใบพัดทั้งสอง จะทำงานสัมพันธ์ผ่านชุดแกนเทอร์โบ(ในอดีต)  โดยฝั่งหนึ่งจะติดตั้งเขากับท่อร่วมไอเสีย หรือ เฮดเดอร์ ซึ่งมีลมหลังจากการเผาไหม้ออกมาดันใบเทอร์โบให้หมุนอย่างต่อเนื่อง  ส่วนกังหันอีกด้านจะติดตั้งต่อจากชุดกรองอากาศ เพื่อเรียกอากาศดีเข้าสู่เครื่องยนต์

เทอร์โบติดตั้งได้กี่แบบ

1.เทอร์โบเดี่ยว

          รูปแบบการติดตั้งเทอร์โบหรือระบบอัดอากาศเทอร์โบเดี่ยวเป็นรูปแบบที่นิยมที่สุด เนื่องจากเทอร์โบเดี่ยวมีความเรียบง่ายในการติดตั้ง และเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนของตัวระบบ หลักการเทอร์โบเดี่ยวคือ ติดตั้งเทอร์โบเพียงลูกเดียว เพื่อใช้ในการสร้างกำลังเพิ่มเติมจากการอาศัยจังหวะการดูดปกติของเครื่องยนต์

2.เทอร์โบคู่ แบบคู่ขนาน

          ระบบเทอร์โบแบบนี้เป็นระบบที่นิยมติดตั้งในเครื่อง V  โดยจะติดตั้งเทอร์โบ 2 ลูก ที่มีขนาดเท่ากันให้กำลังแรงดันเทอร์โบเท่ากัน ลงในเครื่องยนต์เดียวกัน และให้ทั้งสองลูกทำงานในจังหวะเดียวกัน เพื่อสร้างกำลังแรงดันให้เครื่องยนต์ การเซทอัพเทอร์โบลักษณะนี้เพื่อให้ความสมดุลในการทำกำลังจากเครื่องยนต์ และยังมีโอกาสจะสามารถเลือกใช้เทอร์โบให้มีขนาดเล็กลง เพื่อช่วยลดเวลาในการรอรอบของเทอร์โบได้อีกด้วย รวมถึงความซับซ้อนของชิ้นส่วนยังน้อยลงกว่า การติดตั้งเทอร์โบแบบอนุกรม ซึ่งใช้ชิ้นส่วนและวิธีการในการทำงานซับซ้อนกว่า

          ทุกวันนี้เราอาจจะพบว่าระบบเทอร์โบเริ่มกลายเป็นที่นิยมในรถยนต์ที่เราใช้มากขึ้น ทำหน้าที่ทั้งให้กำลังในเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่วางขายในรถยนต์ปัจจุบัน