คอยล์จุดระเบิดรถยนต์คืออะไร??

คอยล์จุดระเบิดรถยนต์คืออะไร??

          ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างในรถเราอาจจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง สำหรับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคอยล์จุดระเบิดมีหน้าอย่างไรและอาการของคอยล์เสียเป็นอย่างไรอย่างไร เราจึงเอาประเภท หน้าที่และอาการคอยล์จุดระเบิดมาให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้น

ประเภทของคอย์จุดระเบิด

  • คอยล์จุดระเบิดแบบใช้จานจ่าย

          การจ่ายไฟของคอยล์จะสัมพันธ์กับจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์โดยใช้สายหัวเทียนเป็นทางเดินกระแสไฟไปยังหัวเทียน

  • คอยล์จุดระเบิดแบบไดเร็ก

          โดยจะมีเซนเซอร์เช่นเดียวกับ คอยลืจุดระเบิดกึ่งไดเร็ก ส่งสัญญาณไปยังกล่อง ECU ประมวลผลแล้วส่งสัญญาณมาควบคุมการจุดระเบิด ตัวคอยล์ยึดอยู่บนฝาวาวล์ต่อตรงไปยังหัวเทียนโดยไม่ต้องใช้สายหัวเทียน

หน้าที่คอยล์จุดระเบิด

          ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 12V ของแบตเตอรี่ เพิ่มให้เป็นไฟฟ้าแรงสูงเฉลี่ย 20,000-40,000 V หรือเปรียบเสมือนหม้อแปลงไฟฟ้า ไปทำให้เกิดประกายไฟที่เขี้ยวของหัวเทียนเพื่อจุดระเบิดในห้องเผาใหม้นั้นเอง ส่วนมากนั้นคอยล์จุดระเบิดในรถยนต์แต่ระรุ่นจะมีไม่เท่ากัน ทั้งรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นเก่าการทำงานก็แตกต่างกันออกไป เพราะรถยนต์รุ่นเก่าจะมีจานจ่ายทำงานร่วมกันกับ คอยล์จุดระเบิด แต่รถยนต์เครื่องเบนซินรุ่นใหม่ๆบางรุ่นนั้น จะไม่มีจานจ่าย หรือไม่มีสายหัวเทียน โดยมีเซนเซอร์ ส่งสัญญาณไปยังกล่อง ECU เพื่อประมวลผลและส่งสัญญาณควบคุมการจุดระเบิด

อาการคอยล์จุดระเบิด

          -คอยล์จุดระเบิด ไม่มีไฟออก หรือพบว่ามีไฟออกน้อยเกินไป ส่งผลให้ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ มีอาการเบาแล้วดับ เร่งไม่ขึ้น แถมยังทำให้เครื่องยนต์ดับในขณะออกตัว

          -รอบเครื่องยนต์มีการสะดุด

          -เมื่อมีการสัมผัสที่คอยล์จุดระเบิดจะมีความร้อนมาก นั้นหมายความว่าคอยล์เสีย หรือ เสื่อม

วิธีแก้ไข

          คอยล์จุดระเบิดมีอาการเสีย ชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนทันทีไม่ควรที่จะปล่อยทั้งวันโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้ส่งผลต้องการขับขี่ได้ แถมยังสามารถเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วหากมีการเสียจะมาจากฝั่งไอเสีย เพราะมีความร้อนมาก และไอเสียสะสมมาก เพราะฉะนั้นควรเช็คและเปลี่ยนประจำ หากครบอายุการใช้งาน หรือถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้ว

          สำหรับการดูและรักษารกและการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างน้อยเราควรทำความรู้จักและเข้าใจกับเครื่องยนต์เพื่อความปลอดของผู้ใช้รถใช้ถนนและทรัพย์สินของท่านอีกด้วย