โอนลอย ในวงการรถมีความหมายว่าอย่างไร

โอนลอย ในวงการรถมีความหมายว่าอย่างไร

          โอนลอย คำคุ้นหูที่หลายคนน่าจะเคยได้ยิน แต่ถ้าในวงการซื้อขายรถเเล้ว จะถูกนำมาใช้เวลาซื้อขายรถมือสอง ซึ่่งความหมายของคำๆ นี้คือ การที่คุณต้องการซื้อรถจากคนๆ หนึ่ง เมื่อตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยเเล้ว เจ้าของรถไม่สามารถไปโอนด้วยตัวเองที่ขนส่งได้ จึงทำการมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนโดยมีเอกสาร โอนลอย ที่เจ้าของเซ็นให้เรียบร้อยเเล้ว แนบไปด้วย ทั้งหมดนี่คือความหมายของคำว่า โอนลอย

          นอกจากเจ้าของรถต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยในการ โอนลอย

          1.สมุดทะเบียนเล่ม

          2.แบบคำขอโอนและรับโอน

          3.หนังสือมอบอำนาจ

          4.หนังสือสัญญาซื้อขาย

          5.สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ * ลายเซ็นในเอกสารต้องเหมือนกันทั้งหมด

          เพียงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเเละถูกต้องเท่านี้ การ โอนลอย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนความผู้ขายก็ไม่ต้องไปด้วยตัวเอง คนซื้อก็ได้รถคันใหม่ที่เป็นชื่อของตนเองสมใจ เพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการขายรถแต่ไม่มีเวลาไปขนส่ง ควรหาผู้มอบฉันทะไปทำหน้าที่โอนรถให้เสร็จสิน ไม่ควรขายลอยๆ ขณะที่ยังไม่ได้โอน เพราะถ้าวันหนึ่งรถที่คุณขายไปเกิดไปทำความผิดกฎหมาย หรือผิดกฎจราจรขึ้นมา คุณก็จะมีความผิดไปด้วยเช่นกัน

          ในครั้งหน้า จะมีสาระอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมอีก ติดตามได้ที่ Realtime Car Magazine