ยาง! ทำไมต้องมี มอก.? แล้วข้อกำหนดของ มอก.สำหรับยางมีอะไรบ้าง?!

ยาง! ทำไมต้องมี มอก.? แล้วข้อกำหนดของ มอก.สำหรับยางมีอะไรบ้าง?!

            หลายคนอาจจะสงสัย ว่ามอก. คืออะไร เพราะ มอก.ก็มีติดอยู่ตามเครื่องใช้ต่างๆ แล้วมีประโยชน์อะไร ในยางรถยนต์นั้นมี มอก. เพื่ออะไร มีข้อกำหนด อะไรบ้าง

            มอก. (Thai Industrial Satandard) เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

            ยางรถยนต์ ทำไมต้องมี มอก.

            หน้าที่หลักคือ เพื่อป้องกันการหลอกขายยางไร้คุณภาพจากพ่อค้า การใช้ยางไม่ได้คุณภาพนั้นมีให้เห็นอยู่ประปราย อาจทำให้เกิดอันตรายในภายหลังได้

            โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากยางล้อแตกและเสื่อมสภาพ หากยางรถยนต์มีการตรวจสอบมาตรฐานที่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดน้อยลง สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนได้

            ปัจจุบันนั้น รถยนต์ในประเทศมีจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ การมีมาตรฐานที่ใช้ควบคุมคุณภาพยางภายในประเทศ ก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีการกำหนดมาตรฐานยางรถยนต์ 4 มาตรฐาน คือ

  1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)2718 – 2560 ยางรถยนต์แบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
  2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)2719 – 2560 ยางรถยนต์แบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
  3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)2720 – 2560 ยางรถยนต์แบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
  4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)2721 – 2560 เสียงจากยางรถยนต์ที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นถนนเปียก และความต้านทานการหมุน

            การมีสัญลักษณ์ มอก. อยู่ในสินค้าก็เป็นสิ่งทำให้อุ่นใจได้ระดับหนึ่ง แต่ก็อย่าลืมที่จะระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ ควรเช็ครถยนต์ ขับรถอย่างระมัดระวัง เพราะว่าอุบัติเหตุนั้น ไม่ได้เกิดจากยางรถยนต์เพียงอย่างเดียว ในครั้งหน้า จะมีสาระอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมอีก ติดตามได้ที่ Realtime Car Magazine