พลังงานไฮโดรเจน (พลังงานน้ำยานยนต์ไฮโดรเจน)

พลังงานไฮโดรเจน (พลังงานน้ำยานยนต์ไฮโดรเจน)

          เราจะรู้กันมานานแล้วว่าในน้ำ (H2O)  จะมีพลังงานไฮโดรเจน (H2) ที่เป็นพลังงานสะอาด เป็นการนำเอากระแสไฟฟ้ามาแยกน้ำ จะทำให้เกิดไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งไฮโดรเจนนี้คือเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ที่เรียกว่าเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cells ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาดและเอนกประสงค์สามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่เรือ จนถึงกระสวยอวกาศ อาคาร สถานี หรือรถยนต์

ภาพแสดงหลักการทำงานของ Fuel Cells

กรณีนำมาใช้กับรถยนต์ โดยระบบดังกล่าวนี้จะไม่ใช่เครื่องยนต์เผาไหม้สันดาปภายในอย่างที่เข้าใจกันมาแบบผิดๆ แต่จะเป็นการใช้เซลล์เชื้อเพลิงกับนวัตกรรมไฮบริดจ์และถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูง โดยรถยนต์ไฮโดรเจนใช้เวลาในการเติมไฮโดรเจนเพียงแค่ 3 นาที (ไม่ต่างจากการเติมน้ำมัน แต่ใช้เวลาเร็วกว่ารถพลังงานไฟฟ้า) โดยของเสียที่ปล่อยออกมาจะไม่ใช่ควัน แต่จะเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์แทนนั่นเอง

ตัวอย่างรถยนต์คันแรกที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนคือ TOYOTA MIRAI

ที่คิดค้นวิจัยมากว่า 23 ปี ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี 2014 และขายในประเทศสหรัฐฯ ที่เมืองแคลิฟอร์เนีย ในปี 2015 (เพราะเป็นเมืองแรกที่มีสถานีเติมพลังงานไฮโดรเจน) โดยราคาประมาณ 2 ล้านบาทไทย (ก่อนบวกภาษี) ทั้งนี้จะมีแต่ตัวรถยนต์เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ จำเป็นจะต้องมีสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยเช่นกัน ต่อให้รถยนต์มีสมรรถนะดี คุ้มค่าแก่การลงทุน แต่เมื่อไม่มีสถานที่เติมพลังงานก็ลำบาก สำหรับประเทศไทยก็รู้กันอยู่ว่าหาเติมยากแค่ไหน ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยมากๆ นั่นเอง

โดยอันดับหนึ่ง คือ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีสถานีเติมไฮโดรเจนมากที่สุดในโลก จำนวน 91 แห่ง

อันดับสองคือ ประเทศเยอรมนี มีสถานีเติมไฮโดรเจนจำนวน 56 สถานี

อันดับสาม ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถานีเติมไฮโดรเจน จำนวน 39 สถานี

พลังงานสิ่งนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆ Real Time Car Magazine รวบรวมข้อมูลที่เข้าใจง่ายมานำเสนอแก่ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมีรถพลังงานไฮโดรเจนและมีสถานีบริการสวยๆ งามๆ สะอาดตาแบบนี้บ้างนะครับ