ประกาศเปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซล โดยให้ชื่อใหม่มีผลใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

จากที่กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศเปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยให้ชื่อใหม่มีผลใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

PTT Station จึงเปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซล ดังนี้

-น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล เปลี่ยนชื่อเป็น >> น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี7

-น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี10 เปลี่ยนชื่อเป็น >> น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล

-น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล พรีเมียม เปลี่ยนชื่อเป็น >> น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล พรีเมียม บี7

          โดยจะดำเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อน้ำมันที่สถานีบริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นครบทุกสถานี… สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1365

       คงไม่นาน ที่เราจะคุ้นชินกับการเปลี่ยนชื่อใหม่ในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม เเละยังสามารถติดตามข่าวสารของเราเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย Realtime car magazine