“แปซิฟิค มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 21” ทุ่มกว่า 21 ล้านบาท จัดใหญ่ฉลองสู่ทศวรรษที่ 3 22 ค่ายยานยนต์ขานรับเทโปรฯ แรง ผู้จัดแจกกว่า 500,000 บาทให้ผู้ซื้อรถในงาน

“แปซิฟิค มอเตอร์ โชว

1 2 3 4 5 8