3 Step ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 5ปีเป็น 5ปี

3 Step ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 5ปีเป็น 5ปี

          ใบขับขี่ใครหมดอายุ ควรเตรียมตัวอย่างไร บทความนี้ ที่จะช่วยให้คนมีรถทุกคนได้ทราบถึงการเตรียมตัวต่อใบขับขี่ ซึ่งใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฏหมาย จะได้รับโทษทางแพ่งและเสียสิทธิ์ความคุ้มครองจากประกันภัย

1.อบรมออนไลน์

          ขั้นตอนการอบรมผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่ 23 มีนาคม2563 จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศอื่นเพิ่มเติม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 3 หลักสูตร ได้แก่ รถส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) , รถขนส่ง , รถสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 1

– เข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบกระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ www.dlt-elearning.com

– กดคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม”

– กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”

ขั้นตอนที่ 2

– ชมวิดีโอการอบรมตามที่เลือก เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ ให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนสุดท้าย”

ขั้นตอนที่ 3

– ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้น”

ขั้นตอนที่ 4

-ตรวจสอบผลการอบรม ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์” จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

 

ขั้นตอนที่ 5

-จะปรากฏหน้าจอผ่านการอบรมแล้ว (แคปจอไว้)

 1. จองคิวจากแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

          เพื่อความสะดวกสบายในการทำใบขับขี่, ต่ออายุใบอนุญาต, ชำระภาษีรถ และการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเลือกวันเข้ารับบริการได้ มีการแจ้งให้ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว

อัปเดท: เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ก่อน ถึงจะสามารถจองคิวออนไลน์ได้ โดยเริ่มจองได้ตั้งวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการจองคิวแอปพลิเคชัน  DLT Smart Queue

1.ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

2.เข้าสู่ระบบ
ให้เลือก “บัตรประชาชน” > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3.เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

4.เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”

5.เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ
เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี หรือ 2 ปีเป็น 5 ปี

6.เลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่

7.เลือกเวลาที่ต้องการจอง
จากนั้นกดยืนยันการจอง > แค็ปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่

*วิธียกเลิกการจอง

กดที่ไอคอนมุมซ้ายล่าง > เลือกหัวข้อ “ยกเลิกการจองนี้”

หมายเหตุ :

 1. เริ่มจองได้ตั้งวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  2. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  3. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย(เอกสารที่ต้องใช้)
  4. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
  5. โปรดแต่งกายสุภาพ

 1. การแต่งกาย

ข้อควรระวังในการแต่งกาย แต่งกายให้สุภาพ ไม่ควรใส่ขาสั้นรองเท้าแตะ อาจโดนยกเลิกคิวหน้างานได้

            หลังจากทราบขั้นตอนแล้ว หากใครที่มีใบขับขี่กำลังหมดอายุ อย่าลืมไปต่อ นอกจากจะเป็นการทำตามกฏหมายแล้ว ได้รับการอนุญาตให้ขับขี่แล้ว ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่และผ่านการทดสอบจากกรมขนส่ง รวมไปถึงการได้รับสิทธิความคุ้มครอง

สำหรับคราวหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนำอีก สามารถรอติดตามได้ที่ Realtime Car Magazine