ไฟเขียว!! กฎหมายใหม่ รถยนต์วิ่งทางหลวงได้ไม่เกิน 120 กม./ชม.

     สวัสดีครับวันนี้เรา realtimecarmagazine มีเรื่องสำคัญจะมาบอกทุกท่านนะครับ เนื่องจากได้มีการออกกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ รถยนต์สามารถสามารถวิ่งทางหลวงได้สูงสุด 120 กม./ชม. เมื่อวิ่งเลนขวาต้องไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ส่วนบิ๊กไบค์ (400 ซี.ซี. ขึ้นไป ) วิ่งได้สูงสุด 110 กม./ชม. และจักรยานยนต์ทั่วไปไม่เกิน 80 กม./ชม.     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่กฎหมายกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงหรือทางหลวงอื่นๆที่กำหนด ปี พ.ศ. 2564 ทางเราได้

– รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่ง หากมีคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.

– รถขณะที่ลากจูงรถคนอื่น รถยนต์ 4 ล้อเล็ก หรือรถ 3 ล้อ ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 65 กม./ชม.

– รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เว้นรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีความจุกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป สามารถใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.

– รถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กม./ชม.

– รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่ง มีคนนั่งเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 100 กม./ชม.

– รถแทรกเตอร์และรถที่ใช้ในการเกษตรกรรม ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 45 กม./ชม.

ส่วนรถอื่นๆนอกจากที่ได้พูดมานะครับ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. แต่ถ้ารถอยู่ในช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.เว้นแต่ในช่องทางนั้นมีสิ่งขีดขวางหรือมีเหตุขัดข้องอื่นๆนะครับ

     ทั้งนี้ กรณีที่ช่องทางเดินรถใดมีเครื่องหมายจราจรกำหมดความเร็วต่ำกว่าที่ได้บอกมา ให้ทุกท่านใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ครับ

สำหรับวันนี้พวกเรา realtimecarmagazine ขอให้ทุกท่านขับขี่รถตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้และขับขี่อย่างระมัดระวัง หากทุกท่านอยากทราบความรู้เกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ สามารถมาเจอกันได้ที่ realtimecarmagazine นะครับ


ทาง Realtime car magazine ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ และยังสามารถไปติดตามเราต่อได้ที่นี่เลย

Website : http://www.realtimecarmagazine.com/newsite/
Facebook : https://www.facebook.com/realtimecarmagazinecom/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCeamIIu312yD-jYJUzOd7kQ
Twitch TV : https://www.twitch.tv/realtimecarmagazine
Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/5ed70c2d713f890cbc006f05
instagram : https://www.instagram.com/realtimecar_magazine/
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSmSrdsB