กรมการขนส่งทางบก เตรียมเปิดทำใบขับขี่รถสากล 1 พ.ค.นี้!!!

กรมการขนส่งทางบก เตรียมเปิดทำใบขับขี่รถสากล 1 พ.ค.นี้!!!

          กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดทำใบขับขี่สากล ในวันที่ 1 พ.ค. นี้ เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามา หลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายลง

          กรมการขนส่งทางบกมีการเตรียมพร้อมรองรับเพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 หรือ อนุสัญญาเวียนนา 1968 ได้ปรับรายละเอียดของอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 หรือ อนุสัญญาเจนีวา 1949 ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ก่อนแล้ว ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน รวมทั้งยอมรับใบอนุญาตขับรถที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญาเวียนนา 1968 ให้เข้ามาใช้ในประเทศภาคีได้ โดยใบอนุญาตขับรถนี้มีอายุ 3 ปี หรือไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตขับรถภายในประเทศ

          ดังนั้นการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 มีส่วนช่วยยกระดับความปลอดภัยและมาตรฐานใบขับขี่ให้เป็นระดับเดียวกันกับสากล และทำให้ไทยสามารถใช้ใบขับขี่ที่ต่างประเทศได้ และชาวต่างชาติสามารถใช้ใบขับขี่ในไทยได้ ตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 ใน 84 ประเทศทั่วโลก

          สำหรับใครที่ต้องการทำใบขับขี่ระหว่างประเทศนี้ แจ้งรายชื่อที่ต้องการต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา

ส่วนหลักฐานที่ใช้มี

-สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

-บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

-ใบอนุญาตขับรถซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (ยกเว้น ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้)

-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้มและไม่มีภาพวิวหลังรูป

กรณีชาวต่างชาติต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่

-หนังสือเดินทาง (ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง)

-ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็คทรอนิค (Digital Work Permit) ที่ยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

มีค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอรวม 505 บาทเท่ากัน สอบถามเพิ่มเติม โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

          หลังจากนี้ เราจะมีใบขับขี่ที่สามารถใช้ได้ประเทศอื่นแล้ว ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานไทยให้ไปอยู่ระดับสากลเลยทีเดียว ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่

Website : http://www.realtimecarmagazine.com/newsite/
Facebook : https://www.facebook.com/realtimecarmagazinecom/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCeamIIu312yD-jYJUzOd7kQ
Twitch TV : https://www.twitch.tv/realtimecarmagazine
Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/5ed70c2d713f890cbc006f05
instagram : https://www.instagram.com/realtimecar_magazine/
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSmSrdsB


*อ้างอิงข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก