สื่อออนไลน์ชื่อนี้มีที่มา ?

สื่อออนไลน์ชื่อนี้มีที่มา ?

            สื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตนับว่ามีการพัฒนาการพร้อมๆเทคโนโลยี นับตั้งแต่นั้นมาได้มีการทำให้เกิดเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและนำเสนอเนื้อหาได้โดยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็มีจำนวนผู้ใช้มากขึ้นอย่างกว้างขวาง

            จุดเริ่มต้นในปี 1997 มีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขึ้นและมีการสร้างเว็บไซต์เว็บแรกขึ้นมาในสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลของตนเองได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  Six Degrees.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์เว็บแรกที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีให้บริการในปีนั้น ในปี 2002 เป็นต้นมาได้มีการสร้างและขยายจำนวนสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น มีทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดกว้างแก่ทุกเป้าหมายและกลุ่มผู้สนใจเฉพาะด้านเช่น Friendster และ Hubculture ต่อมาในต้นทศวรรษ 2000 สื่อสังคมออนไลน์มีการขยายการใช้งานหลากหลายมากขึ้น บางสื่อมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น เช่น Facebook เป็นสื่อสังคมที่ใครๆก็รู้จักกันในปี 2556 มีจำนวนผู้ใช้มากกว่า 1.19 พันล้านคนทั่วโลก ส่วน Twitter เป็นสื่อออนไลน์ที่หลากหลายรู้กันมากมายในปี 2556 มีผู้ใช้งานมากกว่า 230 ล้านคนทั่วโลก หลังจากนั้นสื่อสังคมออนไลน์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่ส่งผลในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นคือ

1.ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ที่มีการเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่าย การปรับปรุงและพัฒนาการโปรแกรมรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์และมือถือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการใช้งานที่หลากหลายขึ้นอีกด้วย

2.ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาของสื่อมากขึ้นทำให้มีการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์และเทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นทั้งการให้ความสนใจต่อการนำสื่อสังคมมาใช้ในเชิงธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

3.ปัจจัยทางสังคม สื่อออนไลน์สมัยนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างในการดำรงชีวิตและกลุ่มวัยรุ่นที่มีการใช้งานสื่อออนไลน์มากที่สุด

            เนื่องจากสังคมและยุคสมัยนี้สื่อออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกๆคนไปแล้วและสมัยนี้สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกเพศทุกวัยทำให้สื่อออนไลน์มีข้อดีและข้อเสียอีกมากมายและสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารดีๆกันได้คราวหน้าทาง  realtimecarmagazine


ทาง Realtime car magazine ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ และยังสามารถไปติดตามเราต่อได้ที่นี่เลย

Website : http://www.realtimecarmagazine.com/newsite/
Facebook : https://www.facebook.com/realtimecarmagazinecom/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCeamIIu312yD-jYJUzOd7kQ
Twitch TV : https://www.twitch.tv/realtimecarmagazine
Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/5ed70c2d713f890cbc006f05
instagram : https://www.instagram.com/realtimecar_magazine/
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSmSrdsB