กลุ่มไบโอซายน์ บริจาคชุดตรวจโควิด-19 RT PCR ชุดแรกที่พัฒนาโดยคนไทย ที่อย. รับรอง มูลค่า 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิรามาธิบดี

กลุ่มไบโอซายน์ บริจาคชุดตรวจโควิด-19 RT PCR ชุดแรกที่พัฒนาโดยคนไทยที่อย. รับรอง มูลค่า 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิรามาธิบดี

            บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมใจฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการบริจาคชุดตรวจโควิด-19 Angentex® COVID-19 RT-qPCR Detection Kit (with IC) ซึ่งเป็นชุดตรวจแบบ RT PCR ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาและได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกของประเทศไทย มูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อนำไปใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า รวมไปถึงประชาชนหวังให้คนไทยเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ นำโดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่สามจากซ้าย) นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานกรรมการบริหาร (ที่สามจากขวา) น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่สองจากขวา) และทีมคณะผู้บริหาร ได้มอบชุดตรวจโควิด-19 แบบ RT PCR ให้กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์    ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (กลาง) เมื่อเร็วๆนี้


ทาง Realtime car magazine ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ และยังสามารถไปติดตามเราต่อได้ที่นี่เลย

Website : http://www.realtimecarmagazine.com/newsite/
Facebook : https://www.facebook.com/realtimecarmagazinecom/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCeamIIu312yD-jYJUzOd7kQ
Twitch TV : https://www.twitch.tv/realtimecarmagazine
Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/5ed70c2d713f890cbc006f05
instagram : https://www.instagram.com/realtimecar_magazine/
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSmSrdsB