รถป้ายแดงไม่เสียภาษี เจอจับปรับ 1 หมื่น

รถป้ายแดงไม่เสียภาษี เจอจับปรับ 1 หมื่น

   กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้รถหลายรายที่นำรถป้ายแดงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องมาใช้งานบนท้องถนน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีด้วย อีกทั้งยังยากต่อการติดตามตรวจสอบกรณีรถหายหรือนำไปก่ออาชญากรรม นอกจากนี้ หากพบว่าเป็นป้ายแดงปลอมก็จะมีความผิดถึงขั้นจำคุกด้วย จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถใหม่ไปจดทะเบียนรถให้ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น

ทั้งนี้ ป้ายแดงนั้นถือเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมขนส่งทางบกออกให้กับบริษัทจำหน่ายรถ สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งลูกค้าหรือนำไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยป้ายแดงที่ถูกต้องสามารถสังเกตได้ที่ตัวป้ายแดงต้องมีอักษรนูนคำว่า “ขส” ที่มุมล่างขวาเท่านั้น และ 1 คันใช้ 2 ป้าย หรือด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งการใช้ป้ายแดงเฉพาะรถที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อรถ หรือใช้งานไม่เกิน 3,000 กิโลเมตรนอกจากนี้ ยังต้องมีสมุดคู่มือประจำรถของทางราชการ ระบุตัวหมวดอักษรและตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมดด้วย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ท้ายนี้ผู้ที่ใช้รถป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยไม่จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และหากรถประสบอุบัติเหตุหรือถูกโจรกรรมจะดำเนินการตรวจสอบได้ยาก

realtimecarmagazineอยากจะฝากให้ทุกท่านปฏิบัติติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสามารถติดตามเกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถยนต์แบบนี้ได้ที่ realtimecarmagazine


ทาง Realtime car magazine ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ และยังสามารถไปติดตามเราต่อได้ที่นี่เลย

Website : http://www.realtimecarmagazine.com/newsite/
Facebook : https://www.facebook.com/realtimecarmagazinecom/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCeamIIu312yD-jYJUzOd7kQ
Twitch TV : https://www.twitch.tv/realtimecarmagazine
Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/5ed70c2d713f890cbc006f05
instagram : https://www.instagram.com/realtimecar_magazine/
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSmSrdsB