โออาร์ รวมพลังพันธมิตรและอาสาสมัคร ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ให้คนไทยไปกว่า 1 แสนราย ที่หน่วยบริการวัคซีนโควิด – 19 ที่ พีทีที สเตชั่น พระราม 2 (ขาออก)

โออาร์ รวมพลังพันธมิ

1 2 3 13