มินิ ประเทศไทย ร่วมกับฮ้อปคาร์ ยกระดับการเดินทางแบบคาร์ แชร์ริ่ง ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 300% ในปีที่ผ่านมา

มินิ ประเทศไทย ร่วมก

1 2 3 8