TTA ตั้งเป้า P80 Go เจ้าตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับไรเดอร์ เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ขับฟรี 3 เดือน และร่วมกับ STROM และ Swap & Go ขยายเครือข่าย Battery Swapping ทางเลือกใหม่เพื่อสังคมไร้มลพิษ

TTA ตั้งเป้า P80 Go

1 2 3 11