ฟิล์มกรองแสงเบอร์ 40-60-80 หมายความว่าอย่างไร?

ฟิล์มกรองแสงเบอร์ 40-60-80 หมายความว่าอย่างไร?

                หลายคนคงเคยนำรถไปติดฟิล์มกรองแสง หรือซื้อรถยนต์ใหม่ คงจะเคยได้ยินคำพูดประเภท บานหน้า 40 รอบคัน 60 หรือ 80 จริงแล้วตัวเลขพวกนี้หมายความว่าอะไร ตามไปดูความหมายของตัวเลขพวกนี้กันเลย

                ฟิล์มกรองแสงรถยนต์แต่ละรุ่น-ยีห้อ สามารถเลือกระดับความเข้มของฟิล์มได้ ซึ่งตัวเลข 40-60-80 ที่มักใช้กัน บอกถึงระดับความเข้มของฟิล์มกรองแสง ยิ่งค่าสูงยิ่งมีความเข้มมาก แต่ในความเป็นจริง ตัวเลขเหล่านี้อาจจะสร้างความสับสนให้กับคนที่เลือกฟิล์มกรองแสงด้วยตัวเองเพราะผู้ผลิตฟิล์มมักตั้งชื่อรุ่นตามระดับที่แสงส่องผ่านได้ เช่น รุ่น VK-70 หมายถึงฟิล์มที่แสงสามารถส่องผ่านได้ 70% จึงยังคงมีความใสอยู่มาก หรือ FX15 หมายถึงฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่านได้ 15% จึงเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างทึบจนเกือบดำสนิท

ดังนั้น ตัวเลขตามสูตรบานหน้า-รอบคันที่ถูกเรียกกันติดปาก ทั้ง 40, 60 และ 80 ถือว่าตรงกันข้ามกับชื่อรุ่นจากผู้ผลิตโดยสิ้นเชิง แต่ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันเนื่องจากเข้าใจง่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

สิ่งที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้ คือ ค่าความเข้มของฟิล์มที่ผู้ขายมักใช้กัน อาจไม่ตรงกับความเข้มจริงเสมอไป เช่น ฟิล์มเข้มระดับ 40 อาจอ่อนหรือเข้มกว่าความเป็นจริงบวกลบประมาณ 10% นั้น จึงควรใช้วิธีเจาะจงระบุรุ่นฟิล์มให้ชัดเจน จะช่วยให้ฟิล์มกรองแสงที่ตรงกับความต้องการมากกว่า

                ก็พอจะรู้ความหมายของเบอร์ฟิล์มกรองแสงกันแล้วว่า ตัวเลข 40-60-80 ที่มักใช้กันนั้นหมายถึงความเข้มของฟิล์ม ยิ่งมีค่าสูงยิ่งเข้มมาก แต่ตัวเลขพวกนี้อาจจะไม่ตรงกับความเข้มจริงเสมอไปนะครับ