ไทยยามาฮ่ามอเตอร์…ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์…ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

           ในนามของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นายชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับผู้บริหารระดังสูงของบริษัทฯ กล่าวคือ คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ และเป็นผู้ทนำที่ผลักดันกลยุทธ์สำคัญหลายประการที่ทำความสำเร็จทางธุรกิจให้กับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มาโดยตลอดระยะเวลา 25 ปี

ในปีนี้ คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ มีวาระครบกำหนดเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จึงขอโอกาศแสดงความขอบคุณ คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณูปการต่ององค์กรมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

01 Miss Jintana Udomsub

          และในโอกาสนี้ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คุณจินตนา อุดมทรัพย์ เป็นผู้บริหารงานและสืบทอดในตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2561 บริษัทฯ จึงขอให้ท่านกรุณาให้การสนับสนุนคุณจินตนา อุดมทรัพย์ เพื่อความสำเร็จร่วมกันต่อไป

02 Miss Jintana Udomsub