ยกเลิกเกาะกลางถนน!! ใช้แบริเออร์ยางแทน

ยกเลิกเกาะกลางถนน!! ใช้แบริเออร์ยางแทน

         ทุกวันนี้บนท้องถนนที่เราใช้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ มีเกาะกลางถนนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่แต่เกาะกลางถนนขนาดใหญ่ ทำให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบำรุงรักษาจำนวนมากในแต่ละปี Realtime จะพามาดูว่ามีมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างกับเกาะกลาง

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงขยายถนนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อส่งเสริมการสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ โดยให้กรมทางหลวงเร่งแผนพัฒนาควบคู่ไปกีบการเคลียร์ข้อติดขัดในการลงทุน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสั่งการให้พัฒนาเป็นแบริเออร์ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย แทนการทำเกาะกลางถนน ซึ่งได้มอบให้กรมทางหลวงไปศึกษาออกแบบให้ได้มาตรฐาน มีการใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน การพัฒนาโครงข่ายทางถนนต่อไปจะต้องมีความเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมการขนส่งทางบกเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อผู้ขับขี่ และยานพาหนะ โดยเฉพาะการตรวจสภาพรถที่ต้องให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนด เพิ่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

         ยังไงก็ต้องรอดูและติดตามข่าวสารกันอีกทีสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนเป็นประจำ อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทำตามกฎหมายจราจรและคอยตรวจสภาพรถไว้เสมอ คราวหน้ามี Scoop อะไรน่าสนใจ เดี๋ยว Realtime จัดมาให้แน่นอนครับ