กู๊ดเยียร์ จับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สานต่อโครงการพัฒนาช่างเทคนิคให้แก่ผู้ประกอบการ

กรุงเทพฯ, 26 ตุลาคม 2559 – กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ)
สานต่อโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้
ได้จัดการฝึกอบรมการซ่อมรถยนต์ขั้นสูงในระดับที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ช่างซ่อมรถยนต์
ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงช่างในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกัน ที่จะประสานความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงาน
ช่างซ่อมรถยนต์ โดยทำการบันทึกข้อตกลงที่เรียกว่า “โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และระดับที่ 4” ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบความร่วมมือด้วยกัน

มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ซึ่งทั้งหมดล้วนดำเนินการภายใต้เจ้าของซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์และยางรถยนต์ โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงที่สุดของวงการอุตสาหกรรม และตามมาตรฐานของกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ในระดับสากล ทางกู๊ดเยียร์จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างของศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ทั่วประเทศ ทั้งทางด้าน การขาย การปฏิบัติงาน การบริการและด้านงานซ่อมรถยนต์มาอย่างต่อเนื่อง”

โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการบริการด้านยานยนต์และยางรถยนต์ให้กับศูนย์กู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์
ทั่วประเทศ ที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกู๊ดเยียร์ว่า พนักงานที่ให้บริการด้านเทคนิคนั้น สามารถมอบการบริการซ่อมรถยนต์และคำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกราย และยังเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานต่างๆ
ของอุตสาหกรรมนี้ให้สูงขึ้นไปอีก

เกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

บริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 และเริ่มต้นผลิตยางในปี 2512 กู๊ดเยียร์นำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ปัจจุบัน กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยาง OEM และยางทดแทน (replacement) สำหรับรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถสปอร์ตอเนกประสงค์ (4×4 SUV) รถบรรทุกขนาดกลางและเล็ก และรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ที่วางจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โรงงานกู๊ดเยียร์ในประเทศไทยเป็นโรงงานแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งใน 2 ของโรงงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลกที่ผลิตยางล้อเครื่องบิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทยหรือผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถเข้าชมได้ที่ www.goodyear.co.th<