ใบขับขี่ถูกยึด หากแจ้งความเท็จเพื่อทำใหม่ อาจขับไม่ได้ตลอดชีวิต

ใบขับขี่ถูกยึด หากแจ้งความเท็จเพื่อทำใหม่ อาจขับไม่ได้ตลอดชีวิต

          ถือว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นว่าถ้าใบขับขี่โดนยึดทางกฎหมายไป ผู้ขับขี่ต้องไปสอบอีกครั้งเพื่อทำบัตรใหม่ หรือแม้แต่ถ้าใบขับขี่โดนยึดไป ก็สามารถแจ้งความเพื่อขอรับบัตรใหม่ได้หรือไม่ กรมการขนส่งทางบก ได้ชี้แจงสาระสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องรู้

 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เผยว่าในกรณีที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกยึดตามกฎหมายแล้วจะต้องทำบัตรใหม่ทันทีนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะว่ากรณีที่ผู้ใช้รถฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจราจรทางบกแล้วถูกเรียกเก็บหรือยึดใบอนุญาตขับรถโดยเจ้าพนักงานนั้น จะยังคงมีผลตามกฎหมายอยู่ ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรจะได้รับใบอนุญาตขับรถฉบับชั่วคราวที่สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 7 วัน และยังต้องดำเนินการติดต่อชำระค่าปรับกับเจ้าพนักงานให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับใบอนุญาตขับรถฉบับจริงคืน

 

และในกรณีที่ผู้ถูกเรียกเก็บหรือยึดใบอนุญาตได้เพิกเฉยต่อการดำเนินการรับบัตรคืนดังกล่าว และมีการแจ้งความเท็จว่าใบอนุญาตขับรถสูญหาย เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับใหม่กับกรมการขนส่งทางบก จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฐานแจ้งความเท็จ และ กรมการขนส่งทางบกจะไม่ดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถให้ใหม่โดยเด็ดขาด

 

หลังจากได้ทราบรายละเอียดแล้ว ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ถูกยึดใบขับขี่จากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จะต้องรีบดำเนินการชี้แจงและชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการขับขี่รถยนต์ของท่านการปฎิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายอย่างเคร่งจะช่วยให้ท่านขับขี่รนยนต์ได้อย่างสบายไม่ต้องห่วงหรือกังวลว่าจะผิดกฎหมายไหม หากต้องการติดตามข่าวสารดีๆมีสารน่ารู้แบบนี้อีกท่านสามารถติดตามเราได้ที่ realtimecarmagazine